Για την επίλυση κάποιων τεχνικών ζητημάτων θα πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης το Σάββατο 20 /07/2013 και ώρα 06:00 – 07:00.

Υπάρχει το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής λειτουργίας κάποιων διακομιστών -δικτύου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Friday, July 19, 2013« Πίσω