Αγαπητοί συνεργάτες ,

σας ενημερώνουμε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα τα διαχειριστικά των Joomla & WordPress σε παγκόσμιο επίπεδο δέχονται Brute-force attack ( http://el.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack ).
Το πρόβλημα δημιουργείτε λόγο του ότι η πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον των ανωτέρω εφαρμογών δεν έχει κανένα περιορισμό / προστασία.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταναλώνονται όλοι οι πόροι του εκάστοτε πακέτου φιλοξενίας που σας διαθέτουμε στους servers μας ανά account ή και ακόμη και να γίνεται HACK στα sites με Joomla και Wordpress εφόσον καταφέρουν να αποκτήσουν τον κωδικό πρόσβασης με την ανωτέρω διαδικασία.

Η εταιρία μας κάνει ότι είναι δυνατόν να αποτρέψει τις συγκεκριμένες επιθέσεις αν όμως χρησιμοποιείτε κάποια από τις παραπάνω εφαρμογές σας προτείνουμε να
μπείτε στον πίνακα ελέγχου του site σας ( cPanel η Plesk Control Panel )
και να κλειδώστε τον φάκελο administrator ή wp-admin με Username & Password στην επιλογή Password Protect Directory. Ακόμα πιο αποτελεσματικό αν χρησιμοποιείτε Joomla είναι να χρησιμοποιήσετε το Plugin < Admin Tools - http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/site-protection/14087 > το οποίο προσφέρει και επιπλέον προστασία.
Τέλος, προτείνουμε πάντα να ενημερώνετε τις αναβαθμίσεις ασφαλείας που
προβλέπει ο κατασκευαστής των Joomla και Wordpress.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
ΙΝWEBPRO Support Dept.Wednesday, September 11, 2013« Πίσω