Αγαπητοί  πελάτες,

*** Only clients hosted on Linux Shared Hosting server will be affected ***
*** Μόνο οι πελάτες που φιλοξενούνται σε Linux Shared Hosting server θα επηρεαστούν ***

Ημερομηνία: 14/08/2022
Start Time: 03:00 GMT +02
Server Effected: Linux Shared Hosting (IP: 31.177.63.251)

========================== ==========================
Maintenance Description: Συντήρηση Περιγραφή:
========================== ==========================
To improve the website performance and upgrade disk capacity, we will be migrating your web site which is hosted on Linux Shared Hosting server Upgrage  Cloud2.domainshosting Linux Shared Hosting Server.


Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αναβάθμιση και  χωρητικότητα του δίσκου, θα γίνει αναβάθμιση στον Linux Shared Hosting server.

========================== ==========================
Maintenance Impact: Eπισκοπηση των επιπτώσεων:
========================== ==========================
1.During the migration, your web site and email services might be slightly interrupted.
1.Κατά τη μετάβαση, το web site σας και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι ελαφρώς διακοπεί.

2.  The IP Address of Web/FTP and Mail server will remain unchanged.
2.  Η διεύθυνση IP του Web / FTP server και Mail  θα παραμείνουν αμετάβλητα. 

3.  Your cPanel login, FTP accounts and Email logins, and DNS IP will remain unchanged.
3.  Το  login cPanel σας, FTP λογαριασμούς και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο logins, και DNS IP θα παραμείνουν αμετάβλητα.

4. You may generate the backup from your cPanel.
4. Μπορείτε αν θέλετε  να δημιουργήσετε ένα  αντίγραφο ασφαλείας από το cPanel σας.


Please do not hesitate to contact us by creating a Helpdesk Ticket at support@ipass.gr
Παρακαλούμε  μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τη δημιουργία ενός αιτήματος υποστήριξης στο support@inwebpro.gr
Thank You! Σας ευχαριστούμε!


Best Regards,

Support Team - Ομάδα Υποστήριξης
...................................... ......................................
Technical Department  - Τεχνική Υπηρεσίαwww.inwebpro.grSunday, August 14, 2022« Πίσω