Πόσο διαρκεί η εκχώρηση ενός .gr Ονόματος Χώρου;

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για όνομα χώρου που είχε δεσμευθεί για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. ομόγραφο ή με διαφορετικά σημεία στίξης) και ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεώς του, το χρονικό διάστημα των 2 ετών άρχεται από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης (ή την ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης του διαστήματος εκχώρησης) του ονόματος χώρου βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του.

  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

How do I transfer my site to you? (quick steps)

First you would get a new account with us - and then transfer all of your website files. Once...

How can I get my DNS settings changed (MX record, A record, C NAME)?

To get changes made to your DNS settings as far as your MX record, A record, C NAME, you will...

How do I renew my domain registered through your company?

To renew a domain name which was registered by us just submit a trouble ticket to our BILLING...

My domain is registered via another registrar. Can I transfer it to you?

In most cases, yes. While it's not absolutely necessary to have your domain registered through us...

Πώς μπορώ να μεταβιβάσω ένα domain name ?

Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων  Αποκτών ) να υποβάλλουν...