Πρόβλημα στα εξερχόμενα email

Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του μηνύματος, γιατί η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα απορρίφθηκε από το διακομιστή. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα ήταν "email@todomainsas.gr". Θέμα 'Any Subject', Λογαριασμός: 'todomainsas (GR)', Διακομιστής: 'todomainsas.gr', Πρωτόκολλο: SMTP, Απόκριση διακομιστή: '550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)', Θύρα: 25, Ασφαλής θύρα(SSL): Όχι, Σφάλμα διακομιστή: 550, Αριθμός σφάλματος: 0x800CCC78


Για να επιλύσετε παρόμοιο πρόβλημα

Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του email σας

Περισσότερες ρυθμίσεις > διακομιστής εξερχόμενων>
και επιλέξτε το > Ο διακομιστής εξερχόμενων ( smtp ) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας

  • 6 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

How can I reduce the amount of SPAM my domain receives?

Our servers have two primary method of spam control. One of these forms is RBLs (Real time...

Where is WebMail ?

Open in your Browser > www.yourdomain.com/webmail 

What is spam?

What is spam? Spam is flooding the Internet with many copies of the same message, in an attempt...