Web Hosting FAQs


What is Web Hosting?

Το web hosting αναφέρεται στην διαδικασία της δημοσίευσης ενός web site σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Πολλές φορές όταν αναφερόμαστε σε web hosting εννοούμε και την απόκτηση κάποιου domain name.

What is Virtual Hosting?

Also known as shared hosting, this form of web hosting should suffice for most everyone.

Virtual hosting simple refers to the fact that your site is on one server, and that this server hosts mulitple sites. You are virtually shared - your site will not be the only one on this specific server.

Very few sites would actually need the power of a dedicated server, so this option provides to be a reliable and cheap solution.

Ποια η διαφορά μεταξύ virtual-shared και co-located η Dedicated web hosting;

Virtual web hosting: Για τα μικρά έως μεσαίου μεγέθους web site η καλύτερη επιλογή είναι το Virtual Web Hosting. Σε αυτή τη περίπτωση το site σας βρίσκεται σε έναν από του web server που ανήκουν στο data center ενός hosting provider. Ένα μέρος του server ανήκει σε εσάς, με τα δικά σας στοιχεία πρόσβασης, με τη δυνατότητα να διαμορφώσετε και να συντηρήσετε όπως εσείς θέλετε το συγκεκριμένο χώρο. Αυτός ο τρόπος φιλοξενίας ονομάζεται virtual ή και shared web hosting ακριβώς γιατί μοιράστε το χώρο σας μαζί με το χώρο άλλων web site, από τα οποία το κάθε έχει τη δική του διεύθυνση π.χ. www.companyname.gr και με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται στους επισκέπτες ως ο μοναδικός διαχειριστής του συστήματος. Μια τέτοια περιοχή λειτουργεί με την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των συνδέσεων του provider. Με αυτό τον τρόπο κερδίζετε τη αξιοπιστία της αναγνώρισης ενός ονόματος επενδύοντας μόνο σε ένα μέρος του κόστους ενός web server.

Co-location web hosting: Για μια σύνθετη web εφαρμογή που απαιτεί αποκλειστική διαχείριση είναι απαραίτητο να έχετε έναν αφιερωμένο server αποκλειστικά για εσάς. Η περίπτωση του co-location web hosting βέβαια, προϋποθέτει ότι έχετε στη ιδιοκτησία σας το server τον οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να τον φιλοξενήσετε στη συνέχεια στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του provider. Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε τον αποκλειστικό έλεγχο στο δικό σας μηχάνημα και ταυτόχρονα απολαμβάνετε τις αναγκαίες υπηρεσίες που σας προσφέρει ένας hosting provider όπως ο κλιματισμός, η ασφάλεια και η ταχύτατη σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Τι στατιστικά στοιχεία παρέχονται με την υπηρεσία Virtual Web hosting και πως τα λαμβάνω;

Τα στατιστικά στοιχεία του site σας παρουσιάζονται μέσω του προγράμματος Webalizer. To Webalizer είναι ένα πλήρες στατιστικό πρόγραμμα παρακολούθησης της επισκεψιμότητας του web site. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αναλύει λεπτομερώς τα log files (τα αρχεία δηλαδή που δημιουργούνται στο web server από την κίνηση κάθε site). Η ανάλυση αυτών των αρχείων παρουσιάζεται σε HTML διάταξη μέσω οποιοδήποτε web browser. To webalizer παράγει ετήσια, μηνιαία, καθημερινά και ωριαία στατιστικά. Στις μηνιαίες στατιστικές αναφορές, τα αποτελέσματα που μπορούν να παρουσιαστούν είναι:

  • η συνολική επισκεψιμότητα
  • επισκεψιμότητα ανά ημέρα και ώρα
  • αναφορά επισκέψεων ανά γεωγραφική περιοχή
  • URL
  • Referrers site
  • συνολική αναφορά επισκεπτών και σελίδων
  • ανάλυση σειράς και λέξεων αναζήτησης και πολλά περισσότερα

Διαβάζοντας τα Στατιστικά Επισκεψιμότητας

Hits
Όποια αναζήτηση / ενέργεια γίνει πάνω στο server θεωρείται "hit". Η αναζήτηση / ενέργεια μπορεί να είναι οτιδήποτε, html σελίδες, γραφικές εικόνες, αρχεία ήχου, cgi scripts κλπ.. Κάθε έγκυρη γραμμή στο server μετριέται ως hit. Το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των αναζητήσεων / ενεργειών που έγιναν πάνω στο server στο χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης αναφοράς.

Files
Μερικές αναζητήσεις / ενέργειες που γίνονται στο server απαιτούν ότι ο server επιστρέφει κάποια στοιχεία πίσω στον χρήστη, όπως κάποια σελίδα html ή κάποια γραφική εικόνα. Όταν γίνεται αυτό, θεωρείται "file" και στο σύνολο αυξάνεται. Η σχέση μεταξύ "hits" και "files" μπορεί να την θεωρήσει κανείς ως αναζήτηση / ενέργεια (incoming requests) και απάντηση από το server (outgoing responses).

Pages ('Pageviews')
Οι σελίδες (pages) πρόκειται για ότι html αρχείο ή οτιδήποτε δημιουργεί html αρχείο. Δεν περιλαμβάνει άλλου είδους αρχεία που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ενός αρχείου όπως γραφικές εικόνες, αρχεία ήχου κλπ. Το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει το σύνολο σελίδων που ζητούνται μόνο και δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας. Αυτό που σχηματίζει ή αποτελεί μία σελίδα διαφέρει από server σε server. Συνήθως ότι έχει την κατάληξη ".htm", "html", ή "cgi" θεωρείται σελίδα. Όμως άλλα sites μπορεί να ορίσουν άλλες καταλήξεις ως σελίδες (όπως ".phtml", "php3" και ".pl").

Sites
Κάθε αίτηση που γίνεται πάνω στο server προέρχεται από κάποιο μοναδικό "site" το οποίο μπορεί να προέρχεται από ένα όνομα ή από μία IP διεύθυνση. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει πόσες IP διευθύνσεις έκαναν κάποια αίτηση / ενέργεια πάνω στο server στο διάστημα της αναφοράς. Αυτός ο αριθμός δεν σημαίνει τον αριθμό των πραγματικών χρηστών που επισκέφθηκαν το site, καθώς είναι δύσκολο να προσδιορισθεί χρησιμοποιώντας logs και το πρωτόκολλο http (μπορεί όμως να είναι το πλησιέστερο που θα καταφέρει να φτάσει).

Visits
Όποτε γίνεται κάποια αναζήτηση / ενέργεια από κάποια IP διεύθυνση, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από την τελευταία αναζήτηση / ενέργεια από την συγκεκριμένη διεύθυνση. Αν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο από κάποιο προσδιορισμένο χρονικό διάστημα (ή αν δεν έχει γίνει αναζήτηση / ενέργεια από την διεύθυνση αυτή) θεωρείται νέα επίσκεψη και το σύνολο αυξάνεται (το σύνολο για το site αλλά και για την IP διεύθυνση). Συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 30 λεπτά οπότε αν κάποιος επισκεφθεί το site στις 1:00 μμ και επισκεφθεί το site για δεύτερη φορά στις 3:00μμ, θα μετρηθούν δύο επισκέψεις.

KBytes
Το αποτέλεσμα αυτό, KBytes (kilobytes), δείχνει την ποσότητα δεδομένων σε KB που στάλθηκε από το server για το συγκεκριμένο διάστημα αναφοράς. Ο αριθμός αυτός δημιουργείται κατευθείαν από το log file.
Σημείωση: Ένα kilobyte είναι 1024 bytes και όχι 1000

Top Entry and Exit Pages
Το αποτέλεσμα αυτό πρόκειται για μία εκτίμηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που χρησιμοποιήθηκαν από χρήστες για να συνδεθούν στο δικό σας site (top entry pages) καθώς και τις τελευταίες σελίδες που επισκέφθηκαν από το site σας (top exit pages). Λόγω των περιορισμών στο πρωτόκολλο HTTP, log rotations κλπ., το νούμερο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία γενική εκτίμηση του πραγματικού αριθμού, αλλά είναι και μία καλή ένδειξη της τάσης (π.χ. από που εισέρχονται και από που εξέρχονται οι χρήστες στο site σας).

Στον υπολογιστή μου χρησιμοποιώ Windows. Μπορώ να αγοράσω ένα πακέτο Linux hosting;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Linux ή Windows hosting ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας.
Χρειάζεστε Windows hosting μόνο εάν το site σας είναι κατασκευασμένο με ASP/.net/MSSQL/Access. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, το Linux hosting είναι ικανοποιητικό και έχει επίσης καλύτερη υποστήριξη για PHP/Perl/CGI/MySQL. Ένα στατικό html/flash/graphics site μπορεί να φιλοξενηθεί και σε Windows και σε Linux.

Για ποιο λόγο πρέπει να φιλοξενήσω το site μου σε κάποιον server;

Για να εγκαταστήσετε τις σελίδες σας στο Web με βάση το domain που έχετε κατοχυρώσει, χρειάζεστε το όνομα και τη διεύθυνση από δύο τουλάχιστον servers (γνωστά ως hosts ή name servers), έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης του Ιnternet να σας βρει στο δίκτυο. Για αυτό το λόγο ή θα πρέπει να διαθέτετε servers ή να χρησιμοποιήσετε τους names servers ενός Internet Services Provider.

Πως μπορώ να φτιάξω τη δική μου ιστοσελίδα;

Eάν θέλετε να δημιουργήσετε μόνοι σας ένα απλό web site σας συνιστούμε να μάθετε HTML code ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα (HTML Editor) που κυκλοφορεί στο εμπόριο όπως το Macromedia Dreamweaver. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε έτοιμα δυναμικά sites που υπάρχουν πρoεγγατεστημένα στο Cpanel σας (Cpanel>Scpipts Library), όπως phpnuke, phpauction, livehelp, phpBB, invison board, κλπ και με μιά απλή παραμετροποίηση να έχετε ένα μεγάλο δυναμικό site με πολλές δυνατότητες. Αξίζει αν αναφέρουμε οτι υπάρχει ακόμα και το oscommerce, που αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-commerce) και συμπεριλαμβάνεται εντελώς δωρεάν στο cpanel σας.

Τι σημαίνει web hosting ή φιλοξενία ιστοσελίδας;

Τι σημαίνει web hosting ή φιλοξενία ιστοσελίδας;
Η ιστοσελίδα για να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες του Internet πρέπει να φιλοξενείται σε έναν υπολογιστή- διακομιστή(SERVER) ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 24 ώρες/24ωρο με ταχύτητα πρόσβασης τόσο υψηλή ώστε να "αντέχει" μεγάλο αριθμό χρηστών ταυτόχρονα. Οι servers αποτελούνται από διπλά (redundand) εξαρτήματα για μεγαλύτερη αξιοπιστία και πάντα έχουν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ (Intel Xeon), μνήμη (1Gb-2Gb) και τα περισσότερα εξαρτήματα τους μπορούν να αντικατασταθούν ενώ δουλεύει o server (Hot Swap)..


 

Quick contact

Τηλ: +30 210-6001670
Fax: +30 210-6001666
Διεύθυνση: Μπενάκη 18 Χαλάνδρι

Email:contact

 

 
 
SSL Certificate