Για την επίλυση κάποιων τεχνικών ζητημάτων θα πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης την Πέμπτη 26/12/2013 και ώρα 02:30 – 04:30.

Υπάρχει το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής λειτουργίας κάποιων διακομιστών - δικτύου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Thursday, December 26, 2013« Πίσω