Άρθρα

 How can I get my DNS settings changed (MX record, A record, C NAME)?

To get changes made to your DNS settings as far as your MX record, A record, C NAME, you will...

 How do I renew my domain registered through your company?

To renew a domain name which was registered by us just submit a trouble ticket to our BILLING...

 How do I transfer my site to you? (quick steps)

First you would get a new account with us - and then transfer all of your website files. Once...

 My domain is registered via another registrar. Can I transfer it to you?

In most cases, yes. While it's not absolutely necessary to have your domain registered through us...

 Πόσο διαρκεί η εκχώρηση ενός .gr Ονόματος Χώρου;

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο....

 Πώς μπορώ να μεταβιβάσω ένα domain name ?

Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων  Αποκτών ) να υποβάλλουν...